Descoderm Industrial

Alcoholisch handendesinfectiemiddel – uitsluitend voor professioneel gebruik

  • Heeft conform de VAH-richtlijnen
  • een bactericide en levuricide werking alsook een beperkte virusdodende werking.
  • Bevat geen additieven die allergieën kunnen veroorzaken, parfumvrij

Alcoholisch, ongeparfumeerd desinfectiemiddel voor de handen. Geen langdurig werkzame stoffen of andere additieven. Daarom is dit product ook bijzonder huidvriendelijk. Dermatologisch aanbevolen handendesinfectiemiddel voor personen met een gevoelige huid en personen die gevoelig zijn voor allergieën.

van 4,48 

Includes 21% btw
(0,90  / 100 ml)
Delivery Time: binnen 1-3 werkdagen
Voor leveringen aan niet-EU-landen kunnen extra invoerrechten, belastingen en toeslagen van toepassing zijn.

item number: 401-U

Application information

Voor de persoonlijke handhygiëne, uitsluitend voor professioneel gebruik.

Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritaties. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen.