Aseptoman Gel

Alcoholisch handendesinfectiemiddel – uitsluitend voor professioneel gebruik

  • Heeft een bactericide, levuricide, turberculocide en virusdodende werking
  • Ook werkzaam tegen norovirussen
  • Parfumvrij en vetinbrengend

Virusdodende, alcoholische handendesinfectiegel voor direct gebruik. ASEPTOMAN GEL is bijzonder huidvriendelijk en dankzij zijn gelvorm bijzonder handig in gebruik. ASEPTOMAN GEL bevat geen parfum en geen cumulerende langdurig werkzame stoffen die zich op de huid gaan vermenigvuldigen en zo huidirritaties veroorzaken. Bovendien bevat ASEPTOMAN GEL hoogwaardige ingrediënten die de vetlaag van de huid herstellen alsook hydraterende stoffen die voorkomen dat de huid uitdroogt. Het product is compatibel met alle waslotions, bevat geen fenol en geen quaternaire ammoniumverbindingen.

van 3,03 

Includes 21% btw
Delivery Time: binnen 1-3 werkdagen
Voor leveringen aan niet-EU-landen kunnen extra invoerrechten, belastingen en toeslagen van toepassing zijn.

item number: 402-U

Wissen
Application information

Gebruiksklare gel om in droge handen in te wrijven. Zorg ervoor dat de handen gedurende de volledige inwerktijd vochtig blijven door het onverdiende preparaat. Hygiënisch handendesinfectiemiddel – uitsluitend voor professioneel gebruik

Productinformatie

Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritaties. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk eventuele contactlenzen. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen.
Uitsluitend voor professioneel gebruik.